Få Hjärnkoll på Stresshantering

i nutida arbetsliv & liv

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna har svårt att hantera vår nutid och kan svara med en rad stressymptom vilket drar ner vår livskvalité och vår prestation. Med Hjärnkoll på Stresshantering kan vi förändra detta.

I en komplex yrkesvardag med en oändlig ström av stimuli och önskningar/krav behöver vi hjälpa vår hjärna att fungera optimalt. Hur klarar vi tillväxt, kvalitet och produktivitet samtidigt som vi utvecklas som yrkespersoner? Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv med välmående medarbetare? Hur skapar vi goda förutsättningar för medvetet ledarskap och organisatoriskt välmående?

Välkommen till en inspirerande föreläsning/workshop där vi tar hjälp av den senaste neuroforskning om hur vi och vår hjärna fungerar och inte fungerar i vår komplexa vardag. Vi kommer titta på hur vi kan hjälpa oss själva så att vi mår väl och fungera väl trots att vår nutid snurrar så fort. Sen kommer vi titta på tekniker som hjälper vår hjärna att nå återhämtning och vila vilket krävs för att sedan hitta fokus och prestation. Låt oss få Hjärnkoll för ett hållbart och roligt arbetsliv/liv!

Välkommen att kontakta Fokus och Balans för att beställa en skräddarsydd föreläsning/workshop utifrån just era behov och önskemål.

Föreläsning och workshop om stress i Varberg, Halland.

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!