Få Hjärnkoll på Stresshantering i nutida arbetsliv & liv

Offert & bokning här

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna har svårt att hantera vår nutid och kan svara med en rad stressymptom vilket drar ner vår livskvalité och vår prestation. Med Hjärnkoll på Stresshantering kan vi förändra detta.

I en komplex yrkesvardag med en oändlig ström av stimuli och önskningar/krav behöver vi hjälpa vår hjärna att fungera optimalt. Hur klarar vi tillväxt, kvalitet och produktivitet samtidigt som vi utvecklas som yrkespersoner? Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv med välmående medarbetare? Hur skapar vi goda förutsättningar för medvetet ledarskap och organisatoriskt välmående?

Välkommen till en inspirerande föreläsning/workshop där vi tar hjälp av den senaste neuroforskning om hur vi och vår hjärna fungerar och inte fungerar i vår komplexa vardag. Vi kommer titta på hur vi kan hjälpa oss själva så att vi mår väl och fungera väl trots att vår nutid snurrar så fort. Sen kommer vi titta på tekniker som hjälper vår hjärna att nå återhämtning och vila vilket krävs för att sedan hitta fokus och prestation. Låt oss få Hjärnkoll för ett hållbart och roligt arbetsliv/liv.

En föreläsare som kan skapa balans i en stressig vardag

Att ge vår hjärna möjlighet att vila är inte bara avgörande för att minska stress och ångest, utan det är också grundläggande för att upprätthålla vår kognitiva förmåga och kreativitet. Genom att integrera dessa metoder i vår vardag kan vi skapa en balans mellan arbete och återhämtning som främjar långsiktig hälsa och välbefinnande. Genom att anpassa föreläsningen eller workshopen efter era specifika behov och önskemål kan Anna som föreläsare inom stresshantering skräddarsy innehållet för att maximera dess relevans och effektivitet för er organisation eller grupp.

Skräddarsydda föreläsningar för stresshantering

Välkommen att kontakta Fokus och Balans för att beställa en skräddarsydd föreläsning/workshop inom stress och stresshantering utifrån just era behov och önskemål. Förläsaren Anna ser fram emot att samarbeta med er för att främja en hälsosam och produktiv arbetsmiljö mitt i nutida liv.

Föreläsning och workshop om stress i Varberg, Halland.

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.