Chefshandledning

för fokus & balans

Offert & bokning här

Led dig själv och andra, hållbart & effektivt

Vill du utveckla ett effektivt ledarskap som utgår från just dina förutsättningar och möter både medarbetarnas och organisationens krav? Med chefshandledning kan du övervinna motstånd och nå verklig förändring med kraft kvar.

Lär dig att navigera i våra motivationssystem för att enklare leda dig själv och andra. Chefshandledning hjälper dig till en smidigare och klokare vardag. Unna dig själv det stöd till utveckling och hälsa som du förtjänar. 

Ledarskapsutveckling genom regelbunden chefshandledning  

Regelbunden chefshandledning hjälper upptagna ledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete. Att förstå vem man är och hur man påverkar och uppfattas av andra är själva fundamentet i ett bra ledarskap. Med god kunskap om sig själv blir man flexibel och vi hjälper dig att hitta fram till din ledarstil som är unik för dig och bygger på den du är. Vi siktar mot att hitta balans och fokus utifrån dina individuella förutsättningar, så att du får mår väl och fungerar väl, ett energibesparande förhållningssätt vilket ger förbättrad prestation och ökad arbetsglädje.

Bli trygg i ditt ledarskap och hitta fram till effektivitet och arbetsglädje genom chefshandledning. Det är lätt som chef att känna sig otillräcklig ibland och få tankar om att inte vara bra nog. Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån, dessutom har många chefer höga inre krav. Många chefer känner sig ensamma och upplever då och då att de inte klarar av att prestera det som förväntas av dem. Känner du igen dig? Då är du inte ensam men undersökningar visar att de chefer och ledare som har haft ett professionellt bollplank att prata med, varit mer framgångsrika än andra. Chefshandling är en bra investering, både för dig och för dem du leder.

Man brukar säga att moderna ledare är de som kan motivera sina medarbetare till stordåd, men de ska också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet. Det är inte lätt att räcka till i dagens arbetsliv men det går att hitta fram till ett effektivt och hållbart ledarskap. Genom handledning i ledarskap som bygger på aktuell kunskap om hjärnan, våra psykologiska mekanismer samt hur vi drivs av våra motivationssystem så når vi målet. Vi behöver hjälpa hjärnan att fungera optimalt i en komplex nutid och ett gott ledarskap bygger på god självkännedom.

Välkommen till varaktig förändring genom chefshandledning med Fokus & Balans

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.