Mindfulness & Self-Compassion i nutida arbetsliv/liv

 

Välkommen till en spännande föreläsning om hur vi kan använda Mindfulness och Self-Compassion för att må väl och fungera väl i nutida arbetsliv och vardagsliv. Vi tar avstamp i aktuell forskningen kring hur mindfulness och self-compassion kan användas på olika sätt inom arbetslivet samt i ledarskaps- och organisationsutveckling, för att se hur just vi kan hjälpa oss själva att må väl och fungera väl i vår nutid.

I en komplex yrkesvardag med en oändlig ström av stimuli och önskningar/krav behöver vi hjälpa vår hjärna att fungera optimalt.

Då många människor idag lever med höga inre och höga yttre krav så har intresset för meditation och self- compassion blivit allt större. Att kunna nå våra smartaste delar av hjärnan och kunna kyla ner vårt stressystem blir allt viktigare i en hektisk vardag. Att finna olika vägar till att kropp och hjärna mår väl och att vi är i balans är en viktig del för att bemästra vår nutid.

Att hjärnan kan förändras biologiskt med hjälp av mental träning är numera vetenskapligt belagt. Förbättrat beslutsfattande, ökad produktivitet, minskad stress, förhöjt fokus och förbättrade relationer i arbetsgrupper är några av de påvisade effekterna av mindfulness- och self-compassionträning. Att mindfulness- och self- compassionträning kan användas i en organisatorisk kontext prövar många föreställningar om hur företag kan ledas och om hur produktivitet samt välmående bland chefer och medarbetare kan uppnås. Idag använder en lång rad av framgångsrika företag olika former av mindfulnessträning som en del av sin verksamhetsutveckling. 

Låt Fokus och Balans hjälpa er prestera mer och må bättre!

Varje företag är unikt med sina möjligheter och utmaningar så kontakta Fokus och Balans för ett skräddarsytt upplägg för just er organisation.

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!