Handledning KBT grupp eller individuell

Offert & bokning här

Fokus & Balans erbjuder handledning inom KBT i grupp eller individuellt. Både för dig som är ny och för dig som är erfaren inom samtalsterapi och psykoterapi.

 

Fokus & Balans erbjuder metodhandledning och/eller processhandledning utifrån dina/era behov och önskemål.

 

 

 

Handledning KBT som en väg till ett hållbart och givande arbetsliv

Handledning KBT är en viktig grundpelare i ett hållbart och utvecklande arbetsliv när vi arbetar inom samtalsterapi och psykoterapi. Handledningen anpassas utifrån dina/era behov och målsättningar och kan vara så väl metodinriktad som processinriktad. Vi arbetar strukturerat men med flexibilitet utifrån det som uppstår så att vi skapar utrymme för växande lärande och reflektion. Stor vikt läggs på att etablera det trygga rummet där handledningen sker i god allians och ger återhämtning och stöd. 

Forskningen är tydlig med hur skyddande det är med bra handledning samt kollegialt stöd och organisatorisk stöd, så att vi förstår att vi inte är ensamma och får tillgång till vår fulla kapacitet och kompetens. Vi använder oss av aktuell forskning inom KBT-handledning och compassion baserade metoder för att skapa ett hållbart och givande arbetsliv mitt i allt lidande som vi möter som terapeuter. Vi tar sikte på att hitta till ett förhållningssätt så att vi i vårt arbetsliv får göra gott för andra men utan att förlora oss själva. Med arbetsglädje och hälsan i behåll.

Under handledningen strävar vi efter att främja en kultur av öppenhet och samarbete där deltagarna uppmuntras att dela sina utmaningar och framsteg med varandra. Genom att erbjuda konkreta verktyg, övningar och fallstudier bidrar vi till en praktisk inlärningsprocess som stärker ditt professionella kunnande och självförtroende. Vår handledning inom KBT är inte bara en plats för kunskapsöverföring utan även en arena för personlig och professionell tillväxt, där vi utforskar olika strategier och metoder för att hantera komplexa terapeutiska situationer. Vi tror på att skapa en trygg och inspirerande miljö där du kan växa och blomstra.

Anna Rask Sanchez - expert inom inre hållbarhet & psykisk hälsa

Anna Rask Sanchez är leg. psykoterapeut & handledare inom KBT men även leg. fysioterapeut & meditationslärare inom MBSR. Hon har under många år arbetat med sjukvårdspersonal och skolpersonal som själva hamnat i utmattning eller annan psykisk ohälsa utifrån sin yrkesvardag. Genom åren har hon fått en djup kunskap kring vad som skapar ohälsa och vilka åtgärder och strategier vi behöver för att läka och förebygga empatisk trötthet, så väl som utmattning och sekundär traumatisering. Vidare används den personliga erfarenheten av att själv i över 25 år arbetat med komplexa klienter och svåra levnadsöden men som tack vare knep, kunskap och god handledning lyckats behålla glädjen och gnistan i att fortsätta arbeta med människor. 

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.