Recensioner av boken - Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor

Bokrelease mars 2024

Vår bok har fått ett väldigt fint mottagande av våra läsare. Köp boken via Bokus & Adlibris Gruppbeställningar kan göras direkt via kontaktformuläret nedom eller via mail till anna@fokusbalans.se 

Ljudfiler till boken hittar du här

Boka utbildning på temat här

Boka föreläsning eller workshop på temat här

Boka handledning på temat här

 

"Jag tycker att boken är storartad i sitt ganska anspråkslösa format och lilla textmassa." "Inre Hållbarhet är ett guldkorn som jag hoppas ska komma många till del." "Boken är handfast och samtidigt lättillgänglig, men först och främst är den viktig." 

Niklas Nygren - psykiatriker

"Hur ska jag kunna fortsätta arbeta med lidande människor och själv ändå må bra? Söker du, liksom jag  svaret på den eller liknande frågor kan jag varmt rekommendera boken Inre Hållbarhet, skriven av en trio med omfattande kunskap och erfarenhet på detta område. Anna Ehnvall, Maria Niemi och Anna Rask Sanchez har slagit sina synnerligen kloka huvuden ihop för att försöka besvara den komplexa fråga.

Boken har en imponerande spännvidd, trots sitt blygsamma format (150 sidor). Den är skriven på ett lättfattligt språk och förutsätter inte några betydande förkunskaper.

Inre Hållbarhet är ett guldkorn som jag hoppas ska komma många till del. Inte bara för den som har ett behov av och vill ta hand om sig själv. Jag kan också se denna bok som grund för studie- och bokcirklar, utvecklingsdagar och kanske som julklapp till ledningsgrupper.

Boken riktar sig i första hand till oss som arbetar med människor,  men jag tycker att innehållet till stora delar är allmängiltigt när det kommer till att sätt att skapa ett hållbart liv. Samma principer gäller egentligen för oss alla, både på jobbet och privat."

Hela recensionen hittar du här på bloggen Niklas funderingar

 

Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet och författare

 

"Jag har alltid tyckt att det är märkligt när sjukhus och regioner presenterar som sitt motto: "Patienten i centrum". Detta är väl en självklarhet om något. Utan patienter skulle vi inte ha någon sjukvård, inga sjukhus och heller ingen vårdpersonal, så det är en självklarhet att patienten är i centrum. Ett bättre motto vore istället: "Personalen i centrum för patientens skull". Detta har författarna till boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" insett och ger oss i boken en rad konkreta förslag på hur vi kan värna om den utsatta grupp som tar hand om de som söker sig till vården. Boken är handfast och samtidigt lättillgänglig, men först och främst är den viktig." 

 

Tina Vilhelmsson - med dr, specialistläkare Läkartidningen

"På senare år har det ofta pratats om ett »hållbart arbetsliv«, och i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 som riksdagen har arbetat fram tydliggörs politikernas inriktning för att åstadkomma goda arbetsvillkor. Här pekas framför allt externa faktorer ut, vilka är nog så viktiga för att skapa trygghet och säkerhet på arbetet. En faktor som inte nämns är den enskilda individens hållbarhet i arbetslivet, där välmåendet offras i jakten på prioriteringar, pengar och resurser.

Det försöker den aktuella boken »Inre hållbarhet« att råda bot på. Författarna är väl etablerade inom stressforskningen. De har mångårig erfarenhet av såväl behandling av patienter som forskning och aktuella studier gällande stress, återhämtning, meditation, mindfulness och inte minst postcovid-vård.

Boken vill belysa möjligheten att värna om den egna förmågan att känna empati och medkänsla samtidigt som man behåller sitt eget välmående, som man kallar den inre hållbarheten. Denna förmåga ställs i förhållande till framför allt kontaktyrken i vården, där det inte sällan handlar om prioriteringar och där man ofta antingen får offra sig själv eller sin klient.

Boken är lätt att ta till sig och uppbyggd i fyra delar. Den första delen utgör en bakgrund till bokens tillblivelse och hur empati och medkänsla kan definieras, liksom utmattning och empatisk trötthet. Del två vill ge kunskap om vad som motiverar oss människor och försöker med utgångspunkt från fyra faktorer förklara vad som kan skydda oss mot de emotionella riskerna och ge oss den skyddsutrustning som vi kan behöva vid arbete i kontaktyrken. Intressant i det här kapitlet är organisationens roll och hur det sociala stödet på arbetsplatsen kan se ut och utformas för att minska risken för att medarbetarna ska utveckla empatitrötthet. Där diskuteras bland annat jobbfria zoner och informella mötesplatser i syfte att stimulera bearbetning och förståelse för olika individers upplevelser, en sorts regelbunden avgiftning från de belastningar som har satt sig fast hos medarbetarna inom ramen för deras arbete. Avsnittet tar också upp vikten av att kunna släppa taget om arbetet, att fysiskt och mentalt kunna ta en paus, liksom behovet av egenvård och balansen mellan att ge och att ta emot. Del tre beskriver vikten av att ha en god relation till sig själv för att kunna ha en god relation till andra. Att ha utvecklat en god relation till sig själv är inte alltid givet, men att arbeta med sina känslomässiga mönster låter sig göras genom hela livet. Där utgör bland annat mindfulness och självmedkänsla betydelsefulla faktorer för ökat välbefinnande. Slutligen finns en rad övningar för inre hållbarhet. Dessa övningar utgör bokens skattkammare och kan användas som ren återhämtning i stunden, men också ses som hjälpmedel över tid. Övningarna beskrivs med bakgrundstext och ljudfiler som är nåbara genom QR-koder.

Jag tycker att boken är storartad i sitt ganska anspråkslösa format och lilla textmassa. Här utgör innebörden i texten och dess bakgrund, hämtad ur aktuell forskning och rådande kunskapsläge, tillsammans med författarnas gedigna erfarenhetsbakgrund en stark grund för förståelsen av vad som behövs för att nå en inre hållbarhet i arbetslivet och livet i sin helhet. Den är mycket läsvärd, inte bara för alla som arbetar i kontaktyrken, utan också för chefer i vården och i ledningsgrupper och styrelser. De tillgängliga ljudfilerna är synnerligen användbara för alla och envar.

Boken är särskilt angelägen i en tid då vi ser stressrelaterad psykisk ohälsa hos personalen öka i takt med organisatoriska förändringar, oskäliga administrativa arbetsuppgifter, etiska dilemman gällande prioriteringar i vården och begränsade resurser i relation till behov."

 

Helena Löwen-Åberg - Leg specialistfysioterapeut inom Mental hälsa, MSc

"Tack för er fina och viktiga bok! Den är lättläst, kärnfull och det finns stor igenkänning i de olika berättelserna från kliniken ni beskriver i boken. Fint med övningarna i QR-koderna också. Har redan rekommenderat den till många som jag träffat och det med glädje! Så tack för den🙏"

 

Kristina Nilsson - socionom

"Jag har fått äran att få läsa den här nysläppta boken och jag är så glad för det. För mig som arbetat som socionom i snart 15 år var det baksidestexten som genast ropade på mig:

”Den här boken är för dig som bidrar till att bära upp vårt samhälle genom att arbeta med människor, i så kallade kontaktyrken. Att ta hand om andra skapar meningsfullhet och glädje, men det kan också vara slitsamt och dränerande. Kanske har du passerat dina gränser på bekostnad av ditt eget välmående, eller fått skuldkänslor när du känt dig tvungen att distansera dig för att orka?”

Den vinner direkt mitt förtroende när den tidigt konstaterar att forskning visar att organisatoriska faktorer har stor betydelse för att arbetet leder till utmattning och annan stressrelaterad ohälsa MEN att ansvaret ändå ofta läggs på individen.

”Organisationer och arbetsgivare sätter ramar som inte alltid är rimliga och sedan lämnas det upp till var och en att ”arbeta för hårt” eller ”stänga av” och inte ta in det lidande man möter.”

En tankemodell som redan hjälpt mig i mitt eget jobb är modellen som visar samspelet mellan våra motivationssystem. Författarna beskriver att vi har tre motivationsystem som främjar vår överlevnad men på olika sätt; utforskandesystemet, trygghetssystemet och hotsystemet. Vi behöver kunna vistas i alla tre under vår arbetsdag för att vara i balans. Något som tex kan förstärka hotsystemet är ständiga omorganisationer med skiftande arbetslag eller andra snabba förändringar. Ofta kommer möjligheten att befinna sig i trygghetssystemet under dagen i skymundan. Boken ger bra exempel på vad som kan främja vårt trygghetssystem.

Jag tar också med mig uttrycket ”Compassion satisfaction”; känslan av att vara uppfylld eller glad över att utföra sitt jobb väl. Att se till den skillnad man gör istället för att drunkna i det som inte hinns med. Här kan vi behöva organisatorisk hjälp för att uppmärksamma och få vara i denna känsla.

Tack till författarna som skrivit denna viktiga bok och tack till @parusforlag för recensions-ex ✨✨✨

 

BTJ (bibliotekens inköpsvägledning)

Gav omdöme 4 = mycket bra

 

Blandade kommentarer från läsare

"Har lånat ut den i Göteborg till vårdpersonal. En lämnade tillbaka efter två dagar eftersom hon köpt boken själv. ”En genialisk bok! Den behöver in på utbildningarna!” Det var hennes spontana reaktion."

"Åh, så fin bok. Det här kommer bli min nya arbetsbibeln"

"Läser den här lite varje kväll, och den är verkligen så klok och användbar."

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!