Psykoterapi (samtalsterapi) - Inriktning och upplägg

Offert & bokning här

Fokus och Balans arbetar primärt med psykoterapi (samtalsterapi) KBT utifrån ”den tredje vågens KBT” med sin grund i en humanistisk och existentialistisk människosyn. 

Psykoterapin (samtalsterapin) utformas utifrån varje individs förutsättningar och behov och utvärderas kontinuerligt mot satta behandlingsmål. Anna Rask Sanchez har arbetat i över 25 år och är utbildad samt har arbetat med olika terapiinriktningar. Utifrån det finns en flexibilitet att låta psykoterapin (samtalsterapin) berikas från olika synsätt för att möta upp klienten just där hen är.

Kognitiv beteende terapi/KBT
Schematerapi.
Mindfulness baserade interventioner
Kroppspsykoterapi & psykodynamisk terapi

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.