Psykoterapi (samtalsterapi) - Inriktning och upplägg

Fokus och Balans arbetar primärt med psykoterapi (samtalsterapi) KBT utifrån ”den tredje vågens KBT” med sin grund i en humanistisk och existentialistisk människosyn. 

Psykoterapin (samtalsterapin) utformas utifrån varje individs förutsättningar och behov och utvärderas kontinuerligt mot satta behandlingsmål. Anna Rask Sanchez har arbetat i över 25 år och är utbildad samt har arbetat med olika terapiinriktningar. Utifrån det finns en flexibilitet att låta psykoterapin (samtalsterapin) berikas från olika synsätt för att möta upp klienten just där hen är.

Kognitiv beteende terapi/KBT
Schematerapi.
Mindfulness baserade interventioner
Kroppspsykoterapi & psykodynamisk terapi

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!