Föreläsning eller Workshop "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor"

- Välkommen till ett hållbart och roligt arbetsliv

Välkommen till en föreläsning/workshop speciellt riktad till dig som arbetar inom skola, vård, omsorg eller som på andra sätt möter människors behov, med särskild inriktning mot inre hållbarhet och arbetsglädje.

Offert & bokning här

Tidigare deltagare omdömen: "Tack för en väldigt bra föreläsning! Jag är mycket nöjd med vår dag och det är också medarbetarna. Fått många tack och reflektioner från timmarna med dig och flera vill också ha mer. Din föreläsning kickade verkligen igång tankar och enskilda har också talat om hur du på nåt vis hjälpte dem vidare i områden där de redan var på väg. Så tack!" "Betyg 10 av 10 eftersom detta fått mig att tänka, reflektera och träna på det jag behöver för att må bra på riktigt."

Ljudfiler på temat hittar du här.

Boka utbildning på temat här

Boka handledning på temat här.

Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor

Att ha ett yrke där vi möter andras lidande, utmaningar och svårigheter är väldigt givande men även utmanande och medför vissa risker, vilket vi ser tydligt både i sjukskrivningsstatistiken och i forskningen. Kontaktyrken, där vi möter andra människors behov, innebär en yrkesvardag där det empatiska systemet flera gånger om dagen aktiveras. Empati är väldigt viktig för att etablera en fungerande arbetsallians mellan den vi möter och oss som yrkespersoner samt för att nå resultat i våra insatser. Empati kan dock ses om ett tveeggat svärd, som är nödvändigt för att kunna ge god vård, omsorg eller lärandemiljö men som medför risker för personal.

För att hålla och må väl i våra yrken behöver vi rusta både individ och organisation för att hantera och förebygga riskerna samt styra vår yrkesvardag så att den ger oss mening och glädje mitt i allt det som är svårt. Vi kommer nå dit genom kunskap om hjärnans villkor och metodik hämtad från mindfulness, compassion och self- compassion.

Låt oss alla hitta till ett hållbart och givande arbetsliv, där vi får göra gott för andra men utan att förlora oss själva. Med arbetsglädje och hälsan i behåll.

Föreläsningen tar avstamp i vår bok "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" men har också sitt ursprung i långvarig klinisk erfarenhet som behandlare för sjukvårdspersonal och skolpersonal som hamnat i stressrelaterad utmattning eller annan psykisk ohälsa utifrån sin yrkesvardag, vilket gett en djup kunskap kring vad som skapar ohälsa och vilka åtgärder och strategier vi behöver för att läka och förebygga empatisk trötthet, så väl som stressrelaterad utmattning och sekundär traumatisering. Vidare används den personliga erfarenheten av att själv i över 25 år arbetat med klienter med komplex problematik och svåra levnadsöden men som tack vare knep, kunskap och god handledning lyckats behålla glädjen och gnistan i att fortsätta arbeta med människor. Den tredje källan vi hämtar kunskap ifrån är givetvis högaktuell forskning kring hjärnan och compassion.

Välkommen att kontakta Fokus och Balans för att beställa en skräddarsydd föreläsning/workshop utifrån just era behov och önskemål. Boken och övningsmaterial ingår.

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.