Kurs – Mindfulness Based Stress Reduction/MBSR, 8 veckors kurs

 

Kursstart 1 mars 2024

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

Offert & bokning här

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

 

Vad är MBSR?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett åttaveckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är ökad förmåga till:

  • närvaro och fokusering
  • återhämtning och stresshantering
  • att möta smärta och svårigheter
  • ansvarstagande för sitt eget liv och hälsa
  • inre stabilitet och livsglädje

Kursens innehåll och upplägg

Kursen består av åtta tillfällen om 2 timmar och 15 min samt en tyst heldag förlagt på en förlängd fredag efter sjätte tillfället. Vi startar ny kurs 1 mars 2024 och kommer träffas fredagar kl 14.00-16.15 (uppehåll v 13 & 14 pga påsklov). Den tysta heldagen infaller fredag den 26 april och då ses vi mellan kl 14.00-20.00. Kursen avslutas två gånger efter det, avslutande grupptillfälle blir då 10 maj.

I kursen ingår:

  • Guidade mindfulnessövningar samt teoretiska genomgångar. Mindfulnessövningar som bl.a. sittande och gående meditation, kroppsscanning, uppmärksamhetsövningar samt lugn yoga.
  • Övningar för ökad medveten närvaro i vardagen
  • Hemuppgifter
  • Individuell återkoppling
  • Material för egen övning i form av bl.a. inspelade mindfulnessövningar (ljudfiler)

Mellan tillfällena övar man hemma dagligen i ca 30-45 minuter. Dessa hemuppgifter är en viktig del av kursinnehållet, det är där du lägger grunden för en positiv och varaktig förändring.

Kursstart

Start 1 mars 2024 och vi träffas på fredagar mellan kl. 14.00-16.15. Lokal hos Coastal Yoga, Marmorgatan 3 i Varberg.

Pris

Privatperson – 4900 kr totalt för 9 tillfällen, 24 timmar.
Företag – 6900 kr (avdragsgillt i samtliga företagsformer även enskild firma)

Anmälan och frågor

Anmälan till: anna@fokusbalans.se

Sista anmälningsdag 12 februari. Anmälan är bindande. Vid inställd kurs från arrangörens sida, återbetalas kursavgiften. Alla frågor är välkomna, enklast via mail.

Kursledare

Anna Rask Sanchez
Leg. Psykoterapeut KBT& Handledare, Leg. Fysioterapeut & Meditationslärare inom MBSR.
Lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, utmattningsproblematik och fysisk och psykisk ohälsa. Egen meditationspraktik sedan mer än 25 år tillbaka.

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.