För företag – Kurs

Mindfulness for business

Offert & bokning här

Prestera Mer & Må Bättre!

Förbättrat beslutsfattande, ökad produktivitet, minskad stress, förhöjt fokus och förbättrade relationer i arbetsgrupper. Det är några av de bevisade effekterna av mindfulnessträning. Vi använder oss av den nya forskningen kring hur mindfulness kan användas inom ledarskaps- och organisationsutveckling. I en komplex yrkesvardag med en oändlig ström av stimuli och önskningar/krav behöver vi hjälpa vår hjärna att fungera optimalt.

 

Hur klarar vi tillväxt, kvalitet och ökad produktivitet samtidigt som vi utvecklas som yrkespersoner?

Hur skapar vi goda förutsättningar för medvetet ledarskap och organisatoriskt välmående? Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv med välmående medarbetare? Att hjärnan kan förändras biologiskt med hjälp av mental träning är numera vetenskapligt belagt. Att mindfulnessträning kan användas i en organisatorisk kontext prövar många föreställningar om hur företag kan ledas och om hur produktivitet samt välmående bland chefer och medarbetare kan uppnås. Idag använder en lång rad av framgångsrika företag olika former av mindfulnessträning som en del av sin verksamhetsutveckling. Låt Fokus och Balans hjälpa er prestera mer och må bättre!

Varje företag är unikt med sina möjligheter och utmaningar så kontakta Fokus och Balans för ett skräddarsytt upplägg för just er organisation.

 

 

 

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.