Om Fokus & Balans

Offert & bokning här

Anna Rask Sanchez är legitimerad psykoterapeut & handledare inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditationslärare inom mindfulness based stress reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har över 25 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring.

Leg. Psykoterapeut & Handledare, Leg. Fysioterapeut & MBSR-lärare

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg sedan 2014 och arbetar både med privata klienter och med företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

Främsta fokusområden är stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom, sömnstörningar och psykisk ohälsa ”hos särskilt skarpa sinnen” (hög IQ, särbegåvning, högfungerande NPF, HSP/Highly Sensitive Person).

Anna arbetar ofta med människor som har höga inre och höga yttre krav vilket har väckt intresset för meditation och self-compassion som ett komplement till övrig behandling. Anna har en lång egenpraktik av meditation då hon började praktisera redan som 19-åring och lever som hon lär med daglig meditationspraktik. Senaste forskningen kring meditationens påverkanskraft följs med stort intresse och implementeras kontinuerligt.

Anna har sin bakgrund som psykosomatisk fysioterapeut och arbetar än i dag med embodied awareness som en viktig aspekt även i psykoterapi och meditation. Att kroppen mår väl och att vi är i balans med vår kropp är en viktig del för att må väl och fungera väl.

Utbildningar:

  • Handledar- och Lärarutbildning för leg. psykoterapeuter med KBT-inriktning
  • Legitimerad Psykoterapeut/Psykoterapiexamen
  • Legitimerad Fysioterapeut (sjukgymnast)
  • Lärarutbildad Mindfulness Based Stress Reduction/MBSR (TDI/ATT och Practicum)
  • Schematerapi (Modul A, B & C)
  • Mindfulness Based Cognitiv Therapy/MBCT 
  • Mindful Self-Compassion/MSC
  • Steg 1 utbildning Kognitiv Beteende Terapi/KBT
  • Steg 1 utbildning Psykodynamisk psykoterapi 
  • Basal Kroppskännedom

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.