Empatitrötthet - förstå och förebygga

Offert & bokning här

Läk och hantera empatitrötthet genom Hjärnkoll, Mindfulness & Self-Compassion

Välkommen till en föreläsning/workshop inom empatitrötthet speciellt riktad till dig som arbetar inom skola, vård eller omsorg med särskild inriktning mot inre hållbarhet och arbetsglädje.

 

En väg ur empatitrötthet och till ett hållbart och givande arbetsliv

Empatitrötthet är ett vanligt problem för många som arbetar inom skola, vård och omsorg. Det uppstår när man ständigt tar in andras lidande och utmaningar, vilket kan leda till en känsla av utmattning och minskad arbetsglädje.

För att motverka detta erbjuder vi föreläsningar och workshops som fokuserar på inre hållbarhet och arbetsglädje. Låt oss hjälpa dig att skapa en mer balanserad och meningsfull arbetsmiljö.

Vår erfarenhet visar att med rätt verktyg kan man hantera och förebygga empatitrötthet, och därmed upprätthålla en hög nivå av professionell effektivitet och personlig välmående.

Empatitrötthet kan påverka både arbetsliv och privatliv negativt. Vår metod innefattar tekniker för att identifiera och hantera stress, samt utveckla medkänsla för sig själv och andra. Att förstå empatitrötthet är första steget mot att skapa en hållbar arbetsmiljö där både medarbetare och arbetsgivare kan frodas.

Vägen till ett hållbart och givande arbetsliv

Att ha ett yrke där vi möter andras lidande, utmaningar och svårigheter är väldigt givande men även utmanande och medför vissa risker, vilket vi ser tydligt både i sjukskrivningsstatistiken och i forskningen. Kontaktyrken, där vi möter andra människors behov, innebär en yrkesvardag där det empatiska systemet flera gånger om dagen aktiveras. Empati är väldigt viktig för att etablera en fungerande arbetsallians mellan den vi möter och oss som yrkespersoner samt för att nå resultat i våra insatser. Empati kan dock ses om ett tveeggat svärd, som är nödvändigt för att kunna ge god vård, omsorg eller lärandemiljö men som medför risker för personal.

För att hålla och må väl i våra yrken behöver vi rusta både individ och organisation för att hantera och förebygga riskerna samt styra vår yrkesvardag så att den ger oss mening och glädje mitt i allt det som är svårt. Vi kommer nå dit genom kunskap om hjärnans villkor och metodik hämtad från mindfulness, compassion och self- compassion.

Låt oss alla hitta till ett hållbart och givande arbetsliv, där vi får göra gott för andra men utan att förlora oss själva. Med arbetsglädje och hälsan i behåll.

Föreläsningen tar avstamp i vår bok "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" men har också sitt ursprung i långvarig klinisk erfarenhet som behandlare för sjukvårdspersonal och skolpersonal som hamnat i stressrelaterad utmattning eller annan psykisk ohälsa utifrån sin yrkesvardag, vilket gett en djup kunskap kring vad som skapar ohälsa och vilka åtgärder och strategier vi behöver för att läka och förebygga empatisk trötthet, så väl som utmattning och sekundär traumatisering. Vidare används den personliga erfarenheten av att själv i över 25 år arbetat med klienter med komplex problematik och svåra levnadsöden men som tack vare knep, kunskap och god handledning lyckats behålla glädjen och gnistan i att fortsätta arbeta med människor. Den tredje källan vi hämtar kunskap ifrån är givetvis högaktuell forskning kring hjärnan och compassion.

Välkommen att kontakta Fokus och Balans för att beställa en skräddarsydd föreläsning/workshop inom empatitrötthet utifrån just era behov och önskemål.

Boken "Inre hållbarhet - för dig som arbetar med människor" finns nu för beställning.