Empatitrötthet - förstå och förebygga

- genom Hjärnkoll, Mindfulness & Self-Compassion

Välkommen till en föreläsning/workshop speciellt riktad till dig som arbetar inom skola, vård eller omsorg med särskild inriktning mot inre hållbarhet och arbetsglädje.

En väg till ett hållbart och givande arbetsliv,

Att ha ett yrke där vi möter andras lidande, utmaningar och svårigheter är väldigt givande men även utmanande och medför vissa risker, vilket vi ser tydligt både i sjukskrivningsstatistiken och i forskningen. Kontaktyrken, där vi möter andra människors behov, innebär en yrkesvardag där det empatiska systemet flera gånger om dagen aktiveras. Empati är väldigt viktig för att etablera en fungerande arbetsallians mellan den vi möter och oss som yrkespersoner samt för att nå resultat i våra insatser. Empati kan dock ses om ett tveeggat svärd, som är nödvändigt för att kunna ge god vård, omsorg eller lärandemiljö men som medför risker för personal.

För att hålla och må väl i våra yrken behöver vi rusta både individ och organisation för att hantera och förebygga riskerna samt styra vår yrkesvardag så att den ger oss mening och glädje mitt i allt det som är svårt. Vi kommer nå dit genom kunskap om hjärnans villkor och metodik hämtad från mindfulness, compassion och self- compassion.

Låt oss alla hitta till ett hållbart och givande arbetsliv, där vi får göra gott för andra men utan att förlora oss själva. Med arbetsglädje och hälsan i behåll.

Föreläsningen har sitt ursprung i långvarig klinisk erfarenhet som behandlare för sjukvårdspersonal och skolpersonal som hamnat i utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa utifrån sin yrkesvardag, vilket gett en djup kunskap kring vad som skapar ohälsa och vilka åtgärder och strategier vi behöver för att läka och förebygga empatisk trötthet, så väl som utmattningssyndrom och sekundär traumatisering. Vidare används den personliga erfarenheten av att själv i över 25 år arbetat med klienter med komplex problematik och svåra levnadsöden men som tack vare knep, kunskap och god handledning lyckats behålla glädjen och gnistan i att fortsätta arbeta med människor. Den tredje källan vi hämtar kunskap ifrån är givetvis högaktuell forskning kring hjärnan och compassion.

Välkommen att kontakta Fokus och Balans för att beställa en skräddarsydd föreläsning/workshop utifrån just era behov och önskemål.

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!