SÖMNSKOLA – Lär dig sova gott igen!

Gruppbehandling eller individuell behandling.

Längtar du efter en fungerande sömn? Då är du i gott sällskap. Allt fler människor lider av sömnbesvär. Men du kan lära dig att sova gott igen! God sömn fungerar läkande och ger ny kraft, därför är den så viktig för vår hälsa. När sömnen krånglar påverkas ofta hela livet. Nedsatt immunförsvar, koncentrationssvårigheter och ökad stress är exempel på besvär som kan uppstå vid långvariga sömnproblem.

Genom Fokus och Balans utarbetade sömnskola får du hjälp med att upptäcka vilka faktorer som hindrar din nattsömn. Sömnskolan har sin grund i aktuell forskning kring sömnstörningar och i en lång klinisk erfarenhet av att arbeta med svåra sömnstörningar. Utifrån detta utformas individuella verktyg (sömnregim) för att hitta tillbaka till en god sömn. Genom en kombination av teori och övningar får du lära dig hur tankar, känslor och handlingar samspelar med kroppen och påverkar hur du sover.

Sömnskola i grupp startar på begäran, individuellt upplägg finns tillgängligt kontinuerligt. Kontakta Fokus och Balans för mer information.