Tänkt kund: Ledare som vill höja kreativiteten eller genomföra ett förändringsarbete.
Innehåll: Varför hjärnan ogillar förändring och föredrar gamla vanor.
Skillnaden mellan urtidshjärnan och den smarta hjärnan.
Hur vi fungerar på autopilot. Hur vi skapar utrymme att fatta medvetna beslut.
Vad får vi med oss:
Kunskap om hur hjärnan fungerar och inte fungerar.
Tekniker för att styra oss mot den smarta hjärnan där vi kan hantera vår komplexa nutid. Förståelse för vilka förutsättningar som krävs för kreativitet och optimal funktion.

Arbetslivet och vardagen idag kräver att vi använder våra begränsade resurser på ett optimalt sätt, upprätthåller kreativt tänkande och möter förändring med gott sinne.
Samtidigt har vi en hjärna som ogillar förändring, gärna gör saker med autopilot och som har en benägenhet att söka genväger och upprepa det den redan kan. Det märks framför allt i stressade situationer med tidsbrist och höga krav där vi förväntas fatta snabba beslut. Då lämnar vi vår smarta hjärna och går till vår urtidshjärna.
Föreläsningen dyker ner i den senaste forskningen inom neurovetenskap och psykobiologi för att möta kraven i ett komplext arbetsliv och vardagsliv för att finna det smarta, kreativa och hållbara sättet att leva och arbeta.