Tänkt kund: Ledare som vill spetsa eller nystarta sin personal.
Innehåll: Hur livet ter sig på autopilot. Hur det kan vara när vi är medvetet närvarande. Hur vi kan få mer av det goda genom att styra vår uppmärksamhet och hur forskning visar att vi då bygger om vår hjärna, styrketräning till det bättre. Acceptans – att sluta se hinder utan hitta vägar vidare. Flow – autoteliskt arbete.
Vad får vi med oss: Fokus, att vara där vi är, vilket ger ökad produktivitet. Förbättrat beslutsfattande och förmåga till reflektion. Ökad känslomässig stabilitet och närvaro i möten vilket ökar förtroendet för vårt företag. Förutsättning för att skapa flow i arbete, att finna våra utmaningar. Förbättrad hälsa bland annat genom minskad stress, vilket ger förbättrat hälsobokslut.

Välkommen till en föreläsning där vi djupdyker in i senaste neuropsykologiska forskningen som grundar sig i urgammal kunskap om hur vi kan förstå och hantera oss själva med fokus på hur vår hjärna fungerar och inte fungerar, både i vår vardag och vårt arbetsliv.

Vi lever i en komplex verklighet där vår nutid ger oss en rad utmaningar men vi har fortfarande en hjärna där ”mjukvaran” inte har uppdaterats på 40 000 år. Vi möts idag av ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli, egna och andras krav och förväntningar och ständig splittring av fokus. Vi går lätt vilse i alla våra tankar kring vad vi ”måste, borde, ska” och vi tror lätt att ”alla andra” får ihop det, och om vi bara tar i lite till så går det nog. Många av oss har ett ständigt påslaget stressystem och nutiden gör att vi lätt hamnar i prestationskrav och hård självkritik. Vi kommer att titta närmare på hur vår kropp och vårt psyke behöver hjälp för att nå en balanserad och lycklig vardag.

En väg i den riktningen är att öka sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet och att utveckla en förmåga till självmedkänsla. Denna föreläsning varvar teorier och upplevelsebaserat lärande genom smakprov på övningar i syfte att öka förmågan till just medveten närvaro och självmedkänsla.