Tänkt kund: Ledare och/eller medarbetare som vill ha till stånd en hälsoförändring.
Innehåll: Hitta empowerment – att själva skapa förutsättningar för att nå våra mål. Motivation – hur vi finner och skapar den och vikten av att tro på den. Våra subjektiva tolkningar – att se hinder eller möjlighet.
Valbart fokus – Träning, Stress, Sömn eller Mental inställning.
Vad får vi med oss: Stärkta medarbetare som tar ansvar för att nå sina mål. Energibesparande förhållningssätt vilket ger förbättrad prestation. Förbättrad hälsa vilket ger förbättrat hälsobokslut.

Idag vet vi väldigt mycket om hur vi borde ta hand om oss. Vi ska äta rätt, träna rätt, sova rätt, jobba lagom och ha ett gott socialt liv. Som de flesta av oss vet är det väldigt svårt att gå från tanke till verklig handling.

Många av dessa svårigheter handlar om att vi blir lurade av vår komplicerade hjärna som är utformad för att föredra snabba lösningar. Varaktig hälsoförändring kräver att vi aktiverar helt andra delar av hjärnan.

Denna föreläsning går till botten med och lär oss hantera vårt motivations- och belöningssystem för att gå från snabba kortlivade ändringar till förändring som varar.
Välkommen till varaktig förändring genom hjärnkoll!