Tänkt kund: Ledare och/eller medarbetare som önskar förbättra kommunikationen i sin organisation.
Innehåll: Varför vi människor behöver kommunicera med varandra. Vikten av självkännedom. Vad som kan gå fel och hur det påverkar vårt arbetsliv negativt.
Vägar till tydligare och bättre kommunikation. Hur kommunikation är ett kraftfullt förändringsverktyg.
Valbart fokus: Intern kommunikation, God konflikthantering eller Retorik.
Vad får vi med oss: Tydligt förbättrad arbetsmiljö, minskat gnissel vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.
Ansvarstagande medarbetare vilket ger förbättrad hälsa.
Ökad trivsel vilket ger lönsamhet.

Välkommen till en föreläsning där vi tittar på hur stor skada dålig kommunikation kan orsaka , hur kraftfull god kommunikation är för att åstadkomma resultat, och hur vi tar oss från den ena till den andra.
I vår vardag kommunicerar vi hela tiden. Kommunikation är något vi ofta tar för givet, att det ska fungera utan att vi anstränger oss eller behöver lära oss något. I själva verket är kommunikation är en svår konst som handlar mycket om hur hjärnan fungerar och inte fungerar.
Kommunikation utan reflektion över mönster, förutfattade meningar och tolkningar hos både oss själva och andra orsakar lätt frustration då vi upplever att det vi säger inte blir lyssnat på. Detta blir särskilt tydligt då kommunikationen inte tillåts ta tid i pressade arbetssituationer.
Den här föreläsningen belyser många av de fällor vi lätt går i när vi kommunicerar, hur vi kan arbeta för att undvika dem, och de fördelar vi får av det arbetet. God kommunikation, även i svåra situationer och pressade tidsscheman, är möjlig. Denna föreläsning visar på en del av de verktyg man kan använda för att nå dit.