Textfält med valbar bild/video

Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

nom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare inom mindfulness based stress reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring.

Textfält med en spalt och bild (valbar bakgrund).

Legitim psykoterapeut med 20 års erfarenhet.

nom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare inom mindfulness based stress reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring.

Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg och arbetar både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet. Handla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den

Textfält med två spalter, valbar bakgrund

Legitim psykoterapeut med 20 års erfarenhet.

inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare inom mindfulness based stress
reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring

Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg och arbetar både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.roch kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg och arbetar både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.r och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg och arbetar både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitetsom ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.rochkan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

Textfält med en spalt och bild, punktlista, valbar bakgrund, valbar bild.

Legitim psykoterapeut med 20 års erfarenhet.

inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare inom mindfulness based stress reduction (MBSR) och en uppskattad föreläsare inom hälsoförändring och hållbart arbetsliv. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet av att guida individer och organisationer till hälsa, balans och hållbar förändring.

Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

Anna äger och driver Fokus och Balans i Varberg och arbetar både med privat klienter och med kunskapstäta-företag för att förebygga och behandla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet. Handla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för hjärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.handla ohälsa i kropp och själ. Anna har ett brinnande intresse för ärnforskning och den kapacitet som ligger i att hjärnan är formbar och kan tränas till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

  • Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

    inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

  • Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

    inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

  • Ett brinnande intresse för hjärnforskning.

    inom kognitiv beteendeterapi (KBT), legitimerad fysioterapeut, meditaionslärare till välmående och balans samtidigt som vi når ökad kapacitet.

Kontakta

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig? Välkommen att höra av dig redan idag!